Právne informácie

INFORMÁCIE O PRÁVACH GRAN VELADA

Táto webová stránka patrí a je prevádzkovaná spoločnosťou Gran Velada CE, s.r.o. (ďalej len Gran Velada) so sídlom Topoľnianska cesta 1349/6A 930 10 Dolný Štál, IČO: 55387721. Podľa zákona o službách informačnej spoločnosti Vám oznamujeme, že nás môžete kontaktovať na uvedenej adrese, ako aj na e-mailovej adrese slovakia@granvelada.com. Naša preferovaná pracovná doba je od pondelka do piatka od 8:00 do 16:00

PRODUKTY A SLUŽBY

Gran Velada je internetový obchod, ktorý zahŕňa informácie, rady a prvotriedne materiály na výrobu kozmetických výrobkov, krémov, sviečok, mydiel, parfumov, osviežovačov vzduchu, foriem a mnoho ďalšieho. Gran Velada vznikla pred viac ako desiatimi rokmi s cieľom poskytnúť Vám všetko, čo potrebujete na výrobu aromatických výrobkov, vrátane materiálov a užitočných rád a návodov, buď prostredníctvom nášho blogu blog.granvelada.sk alebo prostredníctvom našich kanálov na sociálnych sieťach Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61551401963899
a Instagram https://www.instagram.com/granveladaslovensko/ Táto stránka obsahuje právne informácie o spoločnosti Gran Velada. Ak chcete kúpiť niektorý z našich produktov, musíte postupovať podľa nášho postupu nákupu v našom internetovom obchode a prijať príslušné podmienky predaja. Ak máte záujem ponúknuť nám svoje výrobky na predaj v Gran Velada, môžete nás kontaktovať na uvedených adresách.

ZODPOVEDNOSŤ

Všetky výrobky uvedené na tejto webovej stránke sú kontrolované, hoci v konkrétnom prípadenemôžeme garantovať absenciu chýb alebo aktuálnosť informácií. Ak však zistíte akékoľvek chyby,
prosím, obráťte sa na nás a urobíme všetko pre ich opravu. Rady uvedené na tejto webovej stránke sú určené výhradne na informatívne účely a podľa našich skúseností, ale nezaručujeme žiadne výsledky, ktoré môžete dosiahnuť. V každom prípade sú naše výrobky a rady určené pre dospelých a nesmú byť ponechané v dosahu detí ani nesmie byť deťom
umožnené nakladať s nimi.
Nezodpovedáme a nekontrolujeme, nevyhodnocujeme ani neodporúčame komentáre alebo obsahzadaný tretími stranami, vrátane hypertextových odkazov, na tejto webovej stránke a v našich blogoch
alebo sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, YouTube alebo podobné. Za takéto komentáre alebo obsah nesie zodpovednosť osoba, ktorá ich zadala. Napriek tomu, ak zistíte akýkoľvek nevhodný obsah, prosím, oznámte nám to, aby sme mohli prijať vhodné opatrenia.

PRÁVA DUČEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

INFORMÁCIE O PRÁVACH GRAN VELADA Táto webová stránka patrí a je prevádzkovaná spoločnosťou Gran Velada CE, s.r.o. (ďalej len GranVelada) so sídlom Topoľnianska cesta 1349/6A 930 10 Dolný Štál, IČO: 55387721. Podľa zákona oslužbách informačnej spoločnosti Vám oznamujeme, že nás môžete kontaktovať na uvedenej adrese,ako aj na e-mailovej adrese slovakia@granvelada.com. Naša preferovaná pracovná doba je odpondelka do piatka od 8:00 do 16:00 PRODUKTY A SLUŽBY Gran Velada je internetový obchod, ktorý zahŕňa informácie, rady a prvotriedne materiály na výrobukozmetických výrobkov, krémov, sviečok, mydiel, parfumov, osviežovačov vzduchu, foriem a mnohoďalšieho. Gran Velada vznikla pred viac ako desiatimi rokmi s cieľom poskytnúť Vám všetko, čopotrebujete na výrobu aromatických výrobkov, vrátane materiálov a užitočných rád a návodov, buďprostredníctvom nášho blogu www.blog.granvelada.skalebo prostredníctvom našich kanálov nasociálnych sieťach Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61551401963899 a Instagram https://www.instagram.com/granveladaslovensko/ Táto stránka obsahuje právne informácie o spoločnosti Gran Velada. Ak chcete kúpiť niektorý z našichproduktov, musíte postupovať podľa nášho postupu nákupu v našom internetovom obchode a prijaťpríslušné podmienky predaja. Ak máte záujem ponúknuť nám svoje výrobky na predaj v Gran Velada,môžete nás kontaktovať na uvedených adresách. ZODPOVEDNOSŤ Všetky výrobky uvedené na tejto webovej stránke sú kontrolované, hoci v konkrétnom prípadenemôžeme garantovať absenciu chýb alebo aktuálnosť informácií. Ak však zistíte akékoľvek chyby,prosím, obráťte sa na nás a urobíme všetko pre ich opravu. Rady uvedené na tejto webovej stránke sú určené výhradne na informatívne účely a podľa našichskúseností, ale nezaručujeme žiadne výsledky, ktoré môžete dosiahnuť. V každom prípade sú naševýrobky a rady určené pre dospelých a nesmú byť ponechané v dosahu detí ani nesmie byť deťomumožnené nakladať s nimi. Nezodpovedáme a nekontrolujeme, nevyhodnocujeme ani neodporúčame komentáre alebo obsahzadaný tretími stranami, vrátane hypertextových odkazov, na tejto webovej stránke a v našich blogochalebo sociálnych sieťach, ako sú Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, YouTube alebo podobné. Zatakéto komentáre alebo obsah nesie zodpovednosť osoba, ktorá ich zadala. Napriek tomu, ak zistíte akýkoľvek nevhodný obsah, prosím, oznámte nám to, aby sme mohli prijaťvhodné opatrenia. PRÁVA DUČEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA